Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

iwantu
20:11
0934 0cd3

tastefullyoffensive:

He looks so concerned about everything. (photos by egzo)

Previously: Albert the Angry Sheep Cat

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaaynis aynis
iwantu
20:09
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadiedrunk diedrunk
iwantu
20:07
iwantu
20:07
2720 5485 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viadiedrunk diedrunk
iwantu
20:07
9342 20cb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
iwantu
20:03
3438 2ee1 390

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaaynis aynis
iwantu
20:03
7408 e6f5
Reposted fromlsm lsm viaaynis aynis
iwantu
20:02
iwantu
20:02
8884 7eda 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudaizia rudaizia
20:02
5388 2b97 390

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

Reposted fromwestwood westwood viarudaizia rudaizia
iwantu
20:02
Reposted frommayamar mayamar viarudaizia rudaizia
iwantu
20:02
7105 55f0 390
Reposted fromrol rol viarudaizia rudaizia
iwantu
20:01
5633 9bef 390
Reposted fromkaiee kaiee viadiedrunk diedrunk
iwantu
20:00

June 23 2015

iwantu
20:42
Reposted fromshakeme shakeme

June 22 2015

iwantu
21:39
5465 5435 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadiedrunk diedrunk
iwantu
21:39
3971 8aa8 390
Reposted fromlittlefool littlefool viadiedrunk diedrunk
iwantu
21:39
9020 0b6f 390
Reposted fromSkadii Skadii viadiedrunk diedrunk
iwantu
21:38
7111 f0ae 390
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaaynis aynis
iwantu
21:31
9215 17ca 390
Reposted fromyochimu yochimu viaCOCOwhatever COCOwhatever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl